| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

6th International Congress of WIAMH

Tuzla, Bosnia and Herzegovina, August 13-15, 1999.

POZITIVNI I NEGATIVNI KARAKTERI – OSOBINE LIČNOSTI BOSANACA KAO POKAZATELJ KVALITETA MENTALNOG ZDRAVLJA

Arif SMAJKIĆ

Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine,
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Autor daje seriju, dijela pozitivnih i negativnih karaktera – osobina ličnosti bosanskih naroda, sa posebnim osvrtom na Bošnjake – Muslimane u korelaciji sa socijalno zdravstvenim, posebno somatskim i mentalnim poremećajima. U radu se prikazuju sličnosti i razlike bosanaca kao i njihovih karaktera – osobina u asocijaciji sa zdravljem (mentalnim i somatskim) te dužinom naroda, brojne krizne situacije, koje su se u minulim periodima u vidu ratnih i prirodnih kataklizmi naizmjenično smjenjivale. Radom dominira raspon i komparacija pozitivnih i negativnih karaktera – ličnosti sa kvalitetom mentalnog zdravlja, prvenstveno u različitim socijalnim iskušenjima i krizama. Rad ima karakter socijalne, psihijatrijske, i psihološke rasprave uz ilustraciju orginalnih primjera iz prakse u minulom ratu u Bosni i Hercegovini.

 

Ključne riječi : Ličnosti – Karakteri - Bolesti ovisnosti – Strah – Stres - Mentalno Zdravlje

Literatura:

  1. Isaković A (1993) Antolgija zla, Bolnica – Sarajevo, Lubljana
  2. Loga S (1997) Psihosocijalni aspektirata u BiH. Pub. 5. Zdravstveno Socijalne posljedice rata u BiH. Sarajevo: Svjetlost i Škola Narodnog Zdravlja
  3. Musabegović N (1997) Ruralno-urbani antagonizmi i moderni svijet. Sarajevo: FEB/Svjetlost
  4. Nikolić S. i sur (1996) Osnovi obiteljske terapije – Podrška mentalnom zdravlju obitelji. Zagreb: Medicinska naklada
  5. Smajkić A i sur (1997) Zdravstveno-socijalne posljedice rata u BiH – prijedlog sanacije. 5. Izdanje. Sarajevo: Svjetlost i Škola Narodnog zdravlja
  6. Smajkić A i Ramić A (1997) Rane i kasne zdravstvene socijalne posljedice rata u BiH Sarajevo: Svjetlost d.d. i Škola Narodnog zdravlja Sarajevo
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.