Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

Top Stories
Podvlačimo
Lokalne novosti
Svijet
Region
Življenje
Sport
Mišljenja


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

 


KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
Institut za naučno-istraživački rad i razvoj
Instutut za radiologiju
STITUT ZA VASKULARNE BOLESTI
Organizuju:

 

UKUPAN FOND SATI

Prof.dr.Lidija Lincender 1 sat
Prof.dr.Šerif Bešlić 1 sat
Doc,dr.Melika Klančević 1 sat
Doc.dr.Jasminka Dželilović 1 sat
Prof.dr.Mirza Dilić 7 sati
Prof.dr.Marko Bukša

2sata

Prof.dr.Senad Mehmedbašić 3 sata
Dr.Vanesa Bešlagić 6 sati
Prim.mr.dr.Zoran Ličanin 8 sati
Dr.sci. F.Smajlović 2sata
Dr.Besima Hadžihasanović 3sata


Faculty Program škole Voditelj: 2. Internacionalna škola kolor Dopplera, Sarejevo 22.do 28.aprila 2002.

 


 

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2007, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt