| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Uvodna riječ sa Drugog kongresa medicinskih sestara BiH

Poštovane kolegice i kolege,

Velika mi je čast i zadovoljstvo da, u ime Organizacionog odbora Drugog kogresa medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, toplo pozdravim sve učesnike i da im poželim uspješan rad na kongresu i ugodan boravak u našem gradu.
Ovo je Drugi kongres medicinskih sestara i tehničara koji se organizira u našoj zemlji. Veliko nam je zadovoljstvo što je interes za Kongres bio ogroman, a žao nam je što je vrijeme od dva dana relativno kratko da bi svi zainteresirani mogli prezentirati svoja iskustva. Posebno nam je drago što imamo i učesnike iz drugih zemalja.
Treći kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine će se oržati u sljedećem milenijumu, koji će od nas zahtijevati nove uloge i vještine. Mi se nadamo da će ovaj Kongres doprinijeti tome, posvećujući jedan značajan broj referata potrebi reforme obrazovanja medicinskih sestara i tehničara. Drugi dio referata razmatra vječno aktuelne probleme kao što su intrahospitalne infekcije, dok će ostali referati poslužiti razmjeni iskustva u području njege i javnog zdravstva.
Ovaj Kongres neće značiti samo naporan rad i sticanje informacija u stručnom pogledu, on će biti i prilika da se uspostave nova i ojačaju stara prijateljstva. Vaši domaćini će se truditi da vam boravak u Sarajevu bude i profesionalno i durštveno nezaboravan.
Ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem se svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovaj Kongres organizira, jer bez njih ne bismo bili u mogućnosti da ostvarimo ni stručni ni društveni dio kongresa.
Želimo Vam interesantan i ugodan boravak u Sarajevu.

Suada Švrakić
Predsjednik Organizacionog odbor

PROGRAM >>>

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.