| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Faculty Programm Registration General info

TRAINING COURSE ON EVIDENCE BASED MANAEMENT OF BREAST CANCER

VENUE OF COURSE

HOLIDAY INN HOTEL SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE 6a,
71000 SARAJEVO,
Bosnia and Herzegovina

TEL. +387 33 288-000
FAX: +387 33 663-862HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.