| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
 
Faculty Programm Registration General info

TRAINING COURSE ON EVIDENCE BASED MANAEMENT OF BREAST CANCER

Sarajevo October 4-6, 2001

ORGANIZING SECRETARIAT COURSE COORDINATOR
Mirsada Manov Hiba Basic
 
Institute of Oncology
Clinical Center University of Sarajevo
Bolnička 25 , 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Tel: + 387 33 213 - 51
Fax: +387 33 213 - 519
E-mail: onkokcus@bih.net.ba

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.