| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Faculty Programm Registration General info


3rd SARAJEVO BREAST CANCER CONFERENCE

VENUE OF COURSE

HOLIDAY INN HOTEL SARAJEVO, ZMAJA OD BOSNE 6a,
71000 SARAJEVO,
Bosnia and Herzegovina

TEL. +387 33 288-000
FAX: +387 33 663-862


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.