| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

ZAKLJUČCI

Predmet istraživanja je bila pojava aritmija prilikom ergometrijskoga testiranja, pri čemu je ispitan 371 pacijent.
Tokom ergometrijskog ispitivanja javile su se aritmije kod petine ispitanika.
Najčešće aritmije su bile ventrikularne extrasistole , a najveći broj ispitanika sa aritmijama je pripadao I i II stepenu Lown-ove klasifikacije .
Muškarci su imali i veće stepene poremećaja ritma, a žene najviše III stepen po Lown-u.
Pacijenti sa pozitivnom ishemičnom reakcijom su u 17 % slučajeva imali aritmiju, i to uglavnom niže stepene ventrikularne ekstrasistolije po Lown-ovoj klasifikaciji.
Jedna petina ispitanika sa hipertenzivnom reakcijom je imala neku vrstu aritmija.
Od ukupnog broja ispitanika sa pojavom aritmija, ozbiljniji poremećaj ritma (Lown IV i V), a bez promjena ST spojnice mali su 24 % ispitanika, zbog čega su ovi testovi tretirani kao granični.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.