| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

METODA RADA

Ovo istraživanje je obuhvatilo 371 pacijenta ( 261 muškarac i 110 žena), koji su testirani na pokretnoj traci uređaja Quinton 4500, uglavnom po Bruce-ovom protokolu a 12 ispitanika je radilo modificirani Bruce-ov protokol. Težilo se izvođenju maksimalnog testa opterećenja. Dobiveni rezultati su prikazani tabelarno i dijagramski.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.