| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Abstrakt
Uvod
Metode rada
Rezultati rada
Zaključak

Literatura
Download PDF verziju

B. Pojskić; M. Marković; V. Mehmedbašić

Literatura:

  1. Gerald F. Flatcher, GaryBalady, V. Froelicher : Exercise standards , AHA 1995
  2. Macdougall JD. : Cardiovascular response to exercise, Mount Kysco ,NY : Futura Publishing Co Inc ;1994: 155-173
  3. Gordon NF, Kohl HW: Exercise testing and sudden cardac death , J Cardiopulmonary Rehabil, 1993; 13 : 381 -386
  4. M. Jakić : Učestalost nagle srčane smrti i profili rizika,
  5. P Rakovec : Mehanizmi nagle srčane smrti
  6. Capitović-Veselica K i autori: Ventrikularna aritmija za vrijeme ergo testa i dnevne aktivnosti u pacijenata sa stabilnom anginom pektoris prije i za vrijeme Aldisem i Penantonol tretmana, Arch Med Croatica 1993 ; 47(3) : 129-33
  7. B. Vrhovec i autori: Interna medicina .Naprijed Zagreb, 1997; V(3):621-22
  8. Galinier M,Balanescu S,et al: Prognostic value of ventricular arrythmias in systemic hypertension, J Hypertens 1997, Dec;15(12P+2): 1779-8
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.