| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Drage kolege,

Čini nam veliko zadovoijstvo i čast što Vas možemo pozvati u ime Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Udruženja stomatologa BiH, Stomatološke komore F BiH i u svoje osobno da svojim prisustvom i aktivnim učešćem uveličate ovaj najveji i najznačajniji skup za BH stomatologiju: "PRVI KONGRES STOMATOLOGA BiH SA INTERNACIONALNIM UCEŠĆEM"
Č
Cetiri dana Kongresa biće prilika da čujemo o najnovijim dostignućima od poznatih i priznatih predavača iz svih stomatoloških disciplina koji će na poziv Organizacijskog komiteta govoriti na temu "Savremena dostignuća u stomatologiji značajna za stomatološku praksu".
Takoder, sve zainteresovane kolege će moči uzeti aktivno učešće na Kongresu u vidu oralne ili poster prezentacije. Sve potrebne mformacije pronaći ćete na stranicama kataloga i u devetom izdanju Biltena stomatologa BiH. Izložba stomatološkog materijala i opreme je vrlo važan integralm dio Kongresa i pratiće cijelo vrijeme ovu stručnu i naučnu manifestaciju.
Ovim putem pozivamo sve potencijalne firme koje žele prezentirati svoj program Bosansko Hercegovackoj stomatološkoj jovnosti, ovo ]e izuzetna prilika. Stomatolopja'na jednom mjestu. Pošaljite svoje prijave Organizacijskom Komitetu blagovremeno.
Aktivnosti Kongresa i izložbe održavat će se na kompleksu Stomatološkog i Medicinskog fakulteta.
Mi se iskreno nadamo da ćete nam se pridružiti u Sarajevu u oktobru 2001. god. Potrudićemo se da i ovaj put pokažemo tradicionaino svoju susretljivost i gostoprimstvo.

Prim dr Savo Vlaški Prof dr sci Halid Sulejmanagić

ADRESA JE:
Sekretarijat Kongresa
Stomatološki fakultet
Bolnička 4 a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0)33  21 68 16
Fax +387 (0)33  44 33 95

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.