| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Poglavlje Strana
IV OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA .......... 151
Zehra Dizdarević, Ekrem Ajanović  
Hronični bronhitis ................................................. 151
Emfizem pluća ..................................................... 155
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.