| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2. PULMOLOŠKA TRIJAŽA

Pulmološka trijaža podrazumijeva razvrstavanje oboljelih prema :

  • redu hitnosti
  • vrsti oboljenja
  • mjestu pružanja medicinske pomoći

Neophodno je da trijaža bude svrsishodna i elastična, vodeći računa da ista bude dijagnostička, terapeutska i evakotransportna.
U sistemu etapnoga zbrinjavanja oblici medicinske pomoći su:

  • prva pomoć
  • opšta medicinska pomoć
  • specijalistička pomoć.
Red hitnosti pulmološke pomoći određen je prema vrsti pulmološkoga oboljenja, odnosno stanja koje ugrožava život.
  .
<< Nazad 2.1. Prvi red hitnosti
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.