| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.3. TREĆI RED HITNOSTI

Ovdje spadaju oboljenja respiratornoga sistema koja mogu sačekati odloženu specijalističku pomoć, a da se time ne ugrožava život bolesnika:

2.3.1. tuberkuloza piuća i svih organskih sistema, poliserozitis te alergijske i toksične reakcije na antitubrkulotike
2.3.2. maligni bronhopulimonalni tumori kao i tumori pleure
2.3.3. sarkoidoza pluća kao i ostale granulomatoze
2.3.4. nediferencirani oblici opstruktivnoga sindroma pluća, bronhijalna astma, emfizem i hronični opstruktivni bronhitis, posttraumatski poremećaj ventilacije i psihotraumom izazvana dispnea
2.3.5. srednje teški oblici dekompenziranoga plućnoga srca sa pulmonalnom komponentom
2.3.6. pogoršanje i' komplikacije profeslonalnih plućnih oboijenja
2.3.7. gljlivična plućna oboljenja.

Veći dio bolesnika iz ovog reda hitnosti nakon kratkotrajne hospitalizacije upućuje se na ambulantno dispanzerski tretman uz eventualno, od strane nadležnog pulmologa iz PFD-a, indiciranu kontrolu u kliničkom savjetovalištu.

<< Nazad 2.4. Četvrti red hitnosti
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.