| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kod astmatskog statusa :

  • hidratacija organizma davanjem 3 do 5 litara fiziološkog rastvora natrijevog hlorida ili 5% glukoze kontinuirano u toku 24h,
  • oksigenoterapija sa visokim protokom koncentracije kiseonikom do 40 % kontfnuirano uz kontrolu respiratornih gasova,
  • nastaviti davanje glukokortikoida ovisno od kliničke slike u kontinuiranoj infuziji do maksimalnih doza 30 mg/kg/TT,
  • davanje beta 2 stimulatora (Terbutalin - Bricanil amp. a 0,5 mg/ml svakih 4 do 6 sati s.c.),
  • dati teofilinski preparat kao kod suženog obima (6 mg/kg/TT) nastavljajući sa 500 mg Aminophilina u 500 ml 5% glukoze (ili 0,9% NaCI) titrirajući u dozi 0,5-1 mg/kg/sat (12-24 kapi).

    Navedena terapija se provodi do izvlačenja pacijenta iz astmatskog statusa, a nakon toga :
  • nastaviti beta 2 stimulatore u vidu aerosola (Fenoterol -Berotec 0,2 mg u jednoj inhalaciji, može se ponoviti poslije 5 minuta ali slijedeća tek poslije 3 sata), ili Salbutamol - Ventolin u dozi od 100 mikrograma u jednoj inhalaciji, 1 do 2 inhalacije svakih 6 sati, glukokortikoidi spray Becotide 3x2 inhalacije na svaka 4 sata.

<< Nazad nekardiogeni edem pluća (ARDS)
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.