| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Sarkoidoza pluća i ostale granulomatoze :

Postoji više režima liječenja, a u ratnim uslovima dati prednost glukokortikoidima (depo oblik) uz zaštitu sa dvojnom antituberkuloznom terapijom kod Mantoux pozitivnih bolesnika.

Doze Prednizoiona dnevno 80 mg 1 x sedmicno kroz 4-6 sedmica, a potom 80 mg u 14 dana 4-6 sedmica i.m., a doza održavanja 10-15 mg dnevno mjesecima uz kontrolu parametra aktivnosti sarkoidnog procesa. Mogu se dati i nesteroidni antireumatici.

Rovovska bolest :

Dati doksicikilin prvi dan 2x po 1000 mg, a potom 100 mg kroz 5 dana i.v. ili per os. Po potrebi se može terapija produžiti 10 dana.

<< Nazad Masivna tromboembolija pluća
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.