| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

4.1.PROTOKOL LIJEČENJA TUBERKULOZE PREMA TEŽINI BOLESTI l DOZIRANJE PREMA TJELESNOJ TEŽINI

NOVOOBOLJELI l TEŠKI OBLICI TUBERKULOZE

A. Težina preko 50 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 150 mgr + Rif 300 mg = 2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 4 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 3 tabl/dan

  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 150 mg + Rif 300 mg = 2 tabl/dan

B. Težina od 33-50 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg =3 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 3 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan
  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 3 tabl/dan

C. Težina od 21-34 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 2 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan
  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 2 tablfdan

DJECA DO 8 GODINA NOVOOBOLJELI

A. Težina od 21-30 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 2 tabl/dan
  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 2 tabl/dan

B. Težina od 11-20 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100mg + Rif 150 mg = 1 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 7 tabl/dan
  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 100 mg + Č/Č 750 mg = 1 tabl/dan

C. Težina od 5-10 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 1/2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 1/2 tabl/dan
  Sljedeća 4 mjeseca:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 1/2 tabl/dan

DJECA SA TEŽIM OBLIKOM TUBERKULOZE

TB MENINGITIS,
DISEMINIRANI TB

A. Težina od 21-30 kg
Prva dva mjeseca.

 • INH 100mg + Rif 150 mg = 2 tabl/dan
 • priazinamida 500 mg = 2 tabl/dan
 • streptomicin = 10 mg/kg i.m.dnevno
  Sljedećih 6 mjeseci:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 2 tabl/dan

B. Težina od 11-20 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 1 tabl/dan
 • plrazinamida 500 mg = 1 tabl/dan
 • streptomicin = 10 mg/kg i.m. dnevno
  Sljedećih 6 mjeseci:
 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 1 tabl/dan

C. Težina od 5-10 kg
Prva dva mjeseca:

 • INH 100 mg + Rif 150 mg = 1/2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 1/2 tabl/dan
 • streptomicin = 10 mg/kg i.m. dnevno
  Sljedećih 6 mjeseci:
 • INH 100 mg + Rif150 mg = 1/2 tabl/dan


PONOVNO LIJEĆENJE

Pacijente liječene ranije, a koji opet pate od aktivne tuberkuloze, moraju se liječiti pojačanim režimom, radi suzbijanja eventualne rezistentnosti:

A. Težina preko 50 kg
Prva tri mjeseca:

 • INH 150 mg + Rif 300 mg = 2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 4 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 3 tabl/dan
 • streptomicin = 750 mg i.m./dan (samo dva mj.)
  Sljedećih 5 mjeseci:
 • INH 150 mg + Rif 300 mg = 2 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 3 tabl/dan


B. Težina od 33-50 kg

Prva tri mjeseca:

 • INH 150 mg + Rif 100 mg =3 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 3 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan
 • streptomicin = 750 mg i.m./dan (samo 2 mj.)
  Sljedećih 5 mjeseci:
 • INH 150 mg + Rif 100 mg = 3 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan

C. Težina manja od 33 kg
Prva tri mjeseca:

 • INH 150 mg + Rif 100 mg = 2 tabl/dan
 • pirazinamida 500 mg = 2 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan
 • streptomicin = 500 mg i.m./dan (samo 2 mj)
  Sljedećih 5 mjeseci:
 • INH 150 mg + Rif 100mg = 2 tabl/dan
 • etambutola 400 mg = 2 tabl/dan

Evidencija o provođenju liječenja antituberkuloticima vodi se na posebnom "kartonu WHO liječenih od tuberkuloze" za svih 6 mjeseci liječenja.

<< Nazad na predhodnu stranicu <<Natrag do sadžaja
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.