| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


PREDGOVOR

Rat uzrokuje znatno povećanje morbiditeta stanovništva I pripadnika oružanih snaga kao i promjene u strukturi morbiditeta, što je od praktičnog značaja za dijagnostiku i liječenje respiratomih bolesnika. Rat kao takav, stvara epidemijske uslove i epidemijske činjenice koji omogućavaju nastanak plućnih oboljenja u širim razmjerama, sa svojim specifičnastima u formi ispoljavanja, u evolutivnom toku, u reakcijama na terapeutski tretman, kao i posljedicama koje ostaju iza njih.
Teški uslovi života u ratnim prilikama (pad opšte i lične higijene, česte migracije stanovništva, povremeni život u zbjegovima, nepovoljni termički i klimatski uslovi stanovanja u rovovima i zemunicama, oskudna i nekvalitetna ishrana, fizičko naprezanje i psihotrauma) pogoduju pojavi većeg broja oboljenja disajnih organa u prvom redu tuberkuloze, ali i drugih akutnih i akutiniziranih hroničnih pulmoloških oboljenja. Takode je moguća primjena hemijskog i biološkog oružja što doprinosi porastu t promjeni strukture morbiditeta pulmoloških oboljenja, uključujući i posljedice traume grudnoga koša.
Poseban značaj pripada medicinskoj trijaži, odnosno razvrstavanju pacijenata prema redu hitnosti, vrsti pulmološkog oboljenja i mjestu pružanja medicinske pomoći. Zbog toga medicinsku trijažu sprovodi najstručniji medicinskl radnlk, sa težnjom da se što veći broj slučajeva oboljenja respiratomoga sistema rješava ambulantno, a samo neophodni slučajevi hospitalno, bilo sa dijagnostičke ili terapeutske tačke gledišta.
Takva racionalnost je neophodna zbog otežane dijagnostike koja je vrio često suženoga obima, te nedostatka neophodnoh lijekova za pravovremeno liječenje. Da bi se najracionalnije iskoristli svi zdravstveni kapaciteti, princip je ujedinjenja zdravstvenih kapaciteta vojnog i civilnog sektora u jednu cjelinu, po nivoima zdravstvene zaštite, odnosno po sanitetskim etapama.
Principi jedinstvene doktrine u ratu imaju svoju vrijednost i značaj samo ako budu obavezni za sve one koji učestvuju u liječenju pulmoloških bolesnika, čime se postiže racionalno i optimalno korištenje svih raspoloživih potencijala. Kontrolom od strane metodološkog centra za plućne bolesti i tuberkufozu BiH primjena ovih doktrinamih stavova bi se potpuno osigurala. Svakako dopuna ove doktrine ostaje otvorena, zavisno od izmjenjenih uslova i okolnosti.

<< Nazad 1. Cilj pulmološke službe
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.