| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

3. OBIM MEDICINSKE POMOĆI

Pod obimom medicinske pomoći podrazumijeva se medicinska pomoć, koja se pruža na odgovarajućoj etapi.

3.1.PRVA POMOĆ

Prva pomoć se pruža na mjestu oboljevanja priručnim sredstvima, sa ciljem da se prevenira daljnje pogoršanje pulmološkoga oboljenja. Zadatak prve pomoći kod oboljenja respiratornih organa je:

 • održavanje prohodnosti disajnih puteva sa standardnim postupcima respiratorne reanimacije
 • postavljanje glave u maksimalnu ekstenziju i podizanje donje vilice
 • izvlačenje jezika i postavljanje orofarinigealnog tubusa
 • po potrebi koma položaj
 • po potrebi vještačko disanje i vanjska masaža srca.

  Prva pomoć može biti :
 • samopomoć
 • uzajamna pomoć
 • stručna prva pomoć.

  Gore navedene mjere pružanja prve pomoćj odnose se na sva oboljenja respiratornih organa kod kojih je poremećena:
 • prohodnost disajnih puteva
 • komatozna stanja
 • akutna respiratoma insuficijencija
 • utopljenje
 • intoksikacija sa hemijskim, biološkim i drugim respiratornim iritansima.

<< Nazad 3.2. Opšta medicinska pomoć
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.