| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

3.2.2.2. PUNI OBIM MEDICINSKE POMOĆI

Pored postupaka navedenih pod suženim obimom kod navedenih oboljenja u naznačenim redovima hitnosti treba još sprovesti :

Kod masivne hemoptizije :

 • hemostiptika (Dicynone - dietilamin-2,5-dioksibenzsulfonat paranteralno 1 do 2 amp. a 0,25 g u 2 ml svakih 4 do 6 sati i.v. ili i.m.)
 • K-vitamin (natrij menadion-bisulfis) 10 mg u 1 ml do 2x dnevno i.m. do zaustavljanj'a krvarenja, a zatim preći na peroralnu terapiju Dicynone tbl. 0,25 gr na svakih 4 do 6 sati 1 do 2 tbl.

  U slučaju nedjelotvornosti navedene terapije ordinirati:
 • transfuzije svježe pune krvi u 1 do 2 doze 300 ccm o nakon smirivanja krvarenja uraditi dijagnostičku te eventualno i terapijsku bronhoskopjju u lokalnoj anesteziji
 • oksigenoterapija 4 do 6 litara protoka, 35 % koncentracije, putem ventil maske ili nazalnog katetera.
 • o liječenje osnovnog oboljenja koje je dovelo do hemoptizija.

 • Kod pneumotoraksa :

 • punkcija tenzionog pneumotoraksa ili interkostalna drenaža
  Prema našim doktrinarnim stavovima i podjeli posla, svi pneumotoraksi se zbrinjavaju na Grudnoj hirurgiji bilo konzervativno ili operativno.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.