| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kod pneumonija:

Teže pneumokokne pneumonije se hospitalizuju i liječe Penicillinom G 1.600.000 IJ x 2 dnevno ili Ampicillinom u dozi od 2 do 12 gr dnevno.
Ukoliko terapjja nije efikasna prva dva dana ili postoji preosjetljivost na Penicillin, alternativa je Eritromicin ili Tetraciklin u dozi od 1,5 do 2 gr dnevno per os odnosno 2 do 4 gr i.v.

Kod stafilokokne pneumonije koja se radiografski ispoljava pojavom pneumatocela ordinira se Nafcilin, Oksicilin 200 mg/kg/TT. Kod postojanja alergije na Penicillin alternativa je Tetraciklin ili Kefalotin 150 do 200 mg/kg/TT dnevno i.v. ili Klindamicin 600 mg 3x dnevno u 100 ccm fiziološkog rastvora i.v.

Mješovite pneumonije (aerobne i anaerobne) koje se karakterišu obilnom često smrdljjvom količinom iskašljanog sputuma se liječe Penicillinom kristalnim u dozi od 6 do 10.000 J dnevno i.v. jli Klindamicinom 600 mg 3x dnevno u 100 ccm fjziološkog rastvora i.v. ili aminoglikozidima (Amikacin) ili cefalosporinima (svih generacija) ili Kinolonima (Ciprofloksacin).

Poseban značaj u ratu se pridaje pneumoniji kod Legionarske bolesti zbog povremenih epidemija medu vojnicima. Najveću incidencu oboljevanja od ove pneumonije bilježe muškarci srednje životne dobi.
Lijek izbora je Eritromicin u dozi od 0,5 do 1 gr i.v. na svakih 6 sati, ili u kombinaciji sa Rifampicinom kod težih oblika u dozi od 10 do 15 mg/kg/TT Rifampicina ali ne više od 900 mg. Terapija traje najmanje tri sedmice. Bez tretmana mortalitet je 15 do 25%, a mnogo je veći u imunosupresivnih i hospitaliziranih bolesnika.

Akutne mikotične pneumonije se liječe: Griseofulvin 125 mgr u 4 doze na 24 h ili Amfotericin B u dozi od 0,4 do 0,5 mg/kg/TT dnevno. Maksimaino 1 mgr/kg/TT u 24 h 3 dana, a zatim se doza povećava za 1 mgr/kg/TT u 24 h, te dužina terapije je obično više nedjelja (1 do 4 nedjelje) bez komplikacija, a sa komplikacijama duže.

<< Nazad Tuberkuloza
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.