| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

3.2. OPĆA MEDICINSKA POMOĆ

Opću medicinsku pomoć pruža Ijekar opće prakse ili medicinski tehničar pod kontrolom Ijekara, sa ciljem :

  • poboljšanja općeg stanja i osposobljavanja bolesnika kojima je potrebna evakuacija
  • liječenje oboljelih i vraćan'e na ranije zadatke.

3.2.1. OSNOVNI ZADACI OPĆE MEDICINSKE POMOĆI su :

  • pregled i kontrola općeg statusa bolesnika
  • kontrola vitalnih funkcija o obezbjeđenje prohodnosti disaj'ih puteva i otklanjanje uzroka poremećaja ventilacije
  • zaustavljanje hemoptiziranja
  • o organizovano sprovodenje i kontrola sprovođenja preventivnih medicinskih mjera
  • obuka sanitetskoga osoblja

<< Nazad 3.2.2. Obim opće medicinske pomoći
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.