| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

 
LITERATURA
.

 1. Brewis, Ft.A.L, Gibson, G.J. Godos, D.M.
  RESPIRATOFiY MEDICINE EDITED BY
  London, 1990.

 2. Šišić F. i saradnici :
  PRINCIPI RATNE HIRURŠKE DOKTRINE
  Avicena, 1993.

 3. Vnuk V.
  URGENTNA MEDICINA PREHOSPITALNI POSTUPAK
  Alfa Zagreb, 1990.

 4. Papo, I. i saradnici:
  RATNA HIRURGIJA
  Vojno-izdavački zavod, 1984. Beograd

 5. Varagić V., Stevanović M.
  FARMAKOTERAPIJA U PULMOLOGIJI
  Medicinska knjiga Beograd-Zagreb, 1990.

 6. Berkow R. i saradnici:
  THE MERCK MANUAL OF DIAGNOSIS AND THERAPY
  1987.

 7. Sullivan M.,
  Medical I.C.U. - C.C.U. manual
  S.B.H. - Dubrovnik, 1992.

<< Nazad Sadržaj
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.