| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.2. DRUGI RED HITNOSTI

To su bolesnici kojima je neophodna specijalistička pomoć, tzv. odložena specijalistička pomoć, koja se ipak mora pružiti pravovremeno. Tu spadaju :

2.2.1. pleuralni izljevi
2.2.2. atelektaza
2.2.3. aktivne protrahirane umjerene hemoptizije
2.2.4. pneumonija i pleuropneumonija
2.2.5. teži oblici primarnoga opstruktivnoga plućnoga emfizema i hroničnoga opstruktivnoga bronhitisa sa akutizacijom hronične plućne insuficijencije.
2.2.6. teži oblici bronhijalne astme
2.2.7. plućna tromboembolija, infarkt pluća
2.2.8. teži oblici dekompenziranoga hroničnoga plućnoga srca.
Poslije hospitalnoga tretmana, bolesnici iz ovog reda hitnosti se upućuju na ambulantni tretman dispanzerskoga tipa.

<< Nazad 2.3. Treći red hitnosti
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.