| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

2.4.ČETVRTI RED HITNOSTI

Ovdje spadaju moribundni bolesnici, bilo koje etiologije koji se nalaze u terminalnoj fazi oboljenja.

<< Nazad 3. Obim medicinske pomoći
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.