| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kod bronhijalne astme:

 • rehidratacija organizma i.v. ili peroralno u lakširn sluča]evima,
 • davanje beta 2 stimulatora u vidu aerosola (Salbutamol - Ventolin) u dozi 100 mikrograma u jednoj inhalaciji, 1-2 inhalacije svakih 6 sati; Procaterol - Lontermin spray na 12 sati u dozi 2x2 inhalacije; kombinacija Fenoterola i Ipratropiumbromida - Berodual u dozi 3x2 inhalacije u toku 24 sata),
 • Teofilin amp. 250 mg u dozi 1-4 ampule dnevno i.v. polahko, ili kod lakših slučajeva retard oblici Teofilina u dozi od 250-350 mg 2x dnevno,
 • glukokortikoidi, ovisno o težini stanja i astmatskog napada dati parenteralno u prethodno navedenim dozama i inhalaciono Becotide - Beclometazon dipropionat 4 do 6 x2 do 4 inhalacije dnevno.

Kod ekstrinzične astme dati i profilaktika :

 • Ketotifen (Dihalar ili Zaditen) 2x po 1 mg per os
 • Intal (Dinatrijumhromoglikat) 4x1 caps. putem turbo inhalatora ili u spreju.

Kod aspirinske astme:

 • Pored navedenih mjera liječenja ordmirati i PAMB-u 3-4 x 250 mg/24 h i.v. ili i.m. ili per os.


  Kod akutne respiratorne insuficijencije nastavak kontinuirane oksigenacije i liječenje osnovnog oboljenja.

  Kod trovanja bojnjm otrovima nastavak kontinuirane oksigenacjje uz nastavak davanja antidota.

<< Nazad pneumonije
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.