| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk


Kod nekardiogenog edema pluća (ARDS) terapija ovisi o etiologiji nastanka ARDS:

  • oksigenoterapija, 6 litara protok, 40% koncentracija,
  • po potrebi intubacija i pnmjena mehanicke ventilacije,
  • primjena antibiotika (kada je uzrok infekcija - u sklopu sindroma infekcije dati: Ampicilin u dozi od 12,0 gr/24 h i.v., Gentamicin 2x80 mg i.v. ili i.m. u trajanju od 7 do 10 dana, ili Klindamicin 600 mg x 3 u 24 sata u infuziji fiziološkog rastvora 100 ccm,
  • glukokortikoidi tipa Metilprednizolona u dozi od 30 mg/kg/TT i.v.,
  • u slucaju da je ARDS prouzrokovan aspiracionom pneumonijom, traumom grudnoga koša ili masnom plućnom embolijom, ovi lijekovi nisu od veće koristi, nego je potrebno liječiti osnovno oboljenje,
  • reanimacija i rehidritacija bolesnika u prva 72 sata davanjem kristalnih otopina uz korekciju eiektrolitskih i acidobaznih poremećaja.
<< Nazad bronhijalna astma
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.