| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

 
4.2. LISTA ANTIBIOTOKA I REŽIM UPOTREBE U RATNIM USLOVIMA

Na području slobodne teritorije Republike Bosne i Hercegovine predlažemo da se mogu upotrebljavati samo antibiotici na ovoj listi, bez obzira na koji su način nabavljeni.

Koristila bi se 4 režima propisivanja :

 1. Antibiotik je u slobodnoj upotrebi. Može se izdati i na recept liječnika opće prakse.
 2. 2a) Antibiotik se može izdati uz recept liječnika opće prakse, uz klauzulu na poleđini recepta, da je propisan na preporuku liječnika specijaliste. Obavezno je pri tome priložiti antibiogram iz koga se vidi djelotvomost antibiotika.
  2b) Antibiotik se može upotnjebjti samo na bolničkom odjeljenju.
 3. REZERVNI ANTIBIOTIK. Antibiotik iz ove skupine može se upotrijebiti samo uz odobrenje Komisije za lijekove. Zahtjev za izdavanje antibiotika podnosi se na standardnom formularu. Antibiotici ove skupine se čuvaju u Centralnoj apoteci Bolnice.

1. SKUPINA ANTIBIOTIKA

 • ORALNI
  1. Fenoksimetilpenicillin (Ospen)
  2. Apicilin
  3. Amoksicilin
  4. Cefaleksin (Ceporex)
  5. Eritromicin
  6. Tetraciklin
  7. Doksiciklin (Vibramicin)
  8. Cotrimoksazol (Baktrim)
  9. Nitrofurantoin
  10. Nalidiksinska kis. (Negram)

 • PARENTERALNI
  1. Benzil penicillin
  2. Ampicilin
  3. Amoksicilin (Monosupstanca)
  4. Tetraciklin
  5. Doksicilin

2a. SKUPINA ANTIBIOTIKA

 • ORALNI
  1. Flukloksacilin
  2. Dikloksacilin
  3. Klokscalin
  4. Metacilin
  5. Piperacilin (Isipen)
  6. Mezlocilin (Bajpen)
  7. Azlocilin (Securopen)
  8. Cefadroksil (Omnidroks)
  9. Cefaklor (Alfacet)
  10. Cefuroksim (Novocef)
  11. Midekamicin (Makropen)
  12. Linkomicin
  13. Hloramfenikol
  14. Pipemidna kiselina (Palin)
  15. Norfloksacin (Nolicin)

 • PARANTERALNI
  1. Piperacilin
  2. Gentamicin
  3. Tobramici'n

2b. SKUPINA ANTIBIOTIKA

 • ORALNI
  1. Klindamicin

 • PARANTERALNI
  1. Kloksacilin
  2. Cefaklor
  3. Cefaklotin (Keflin)
  4. Cefazolin
  5. Cefuroksim (Ketocef)
  6. Linkomicin
  7. Klindamicin
  8. Chloramphenicol
  9. Metronidazol

3. SKUPINA ANTIBIOTIKA

 • ORALNI
  1. Azitromicin (Sumamed)
  2. Flusidinska kis. (Stanicid)
  3. Pefloksacin (Abaktal)
  4. Ciprofloksacin (Cenin)
  5. Ofloksacin (Visiren)

 • PARANTERALNI
  1. Imipenem-cilastatin (Conet)
  2. Cefoksitin (Bonocefin)
  3. Cefotaksim (Tolycar)
  4. Ceftriakson (Longacef)
  5. Ceftazidim (Mirocef)
  6. Cefoperazon (Cefobid)
  7. Ceftizoksim
  8. Amikacin
  9. Azaktam
  10. Flusidinska kis. (Stanicid)
  11. Pefloksacin (Abaktal)

<< Nazad Literatura
 
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.