Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Prikaz knjige:
"Liječenje psihičkih poremećeja uslovljenih stresom."
A. Kučukalić

1. UVOD

Zadnjih dvadesetak godina porastao je interes u svijetu za proučavanje stresa, što je posljedica stresnih događaja koji su se desili tokom ovog stoljeća. U ovom periodu stručna literatura na temu stresa postajala je sve nmogobrojnija a stres prisutniji u svakodnevnom govoru, štampi i televiziji. Tako lista stresnih situacija obuhvata skoro svako područje ljudskog djelovanja i iskustva. Sve to doprinijelo je općem mišljenju da živimo u posebno stresnom razdoblju i da posljedice stresa na mentalnom i somatskom planu mogu biti mnogobrojne i teško predvidive.
Ovako široko shvaćanje stresa ne znači da je sam pojam stresa precizan i jasno definisan. Neki teoretičari smatraju da je stres generalni adaptacijski odgovor organizma, koji je biološki determinisan i predstavlja nespecifičan odgovor, na bilo koju opasnu situaciju u koju je naš organizam doveden. Time se aktiviraju snage za odbranu od opasnosti i omogućuje napad ili bijeg. Drugi smatraju da je individualna kognitivna obrada uzročnika stresa ono što utice i određuje odgovor organizma. Ono što jedna osoba doživi kao napetu i neprijatnu situaciju, može za drugu biti izravna egzistencijalna prijetnja.
Danas se u istraživanjima stresa velika pažnja usmjerava ka utvrđivanju uloge i značaja stresora u oblikovanju odgovora organizma na njih, zatim na mehanizme za suočavanje sa stresom, tzv. "coping" mehanizme koji imaju centralno značenje u adaptaciji na stres, i konačno efekte samog stresa koji mogu varirati od blagih promjena na planu ponašanja pa do vrlo dramatičnih kliničkih slika. To nas dovodi u sljedeće vrlo široko i važno područje vezano za stres, a to su mogućnosti prevencije težih reakcija i terapijske mogućnosti kod patoloških reakcija na stres.
Ratna zbivanja na nekom području iz temelja mijenjaju uobičajene tokove života velikog broja ljudi i izvor su niza stresnih događaja. Možemo sa sigumošću reći da nema ni jedne osobe koja neće na neki način osjetiti pritisak rata kao stresnu situaciju koja traži nove načine prilagođavanja.
Rat u našoj domovini je, nažalost, prilika da bolje razumijemo zbivanja i događaje vezane za stres i stresom uslovljene psihičke poremećaje te da iznađemo najbolje mogućnosti liječenja, resocijalizacije i rehabilitacije.

nazad do sadžaja  

 


 

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2015, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt