Novosti 2006
Novosti 2005
Novosti 2004
Novosti 2003
Novosti 2002
Novosti 2001
Novosti 2000
Ostale novosti
 

KNJIGE
 
 
 
 
 
 
 


| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |

Sadrzaj knigeKLINIČKA IMUNOLOGIJA - Sadržaj

SEKCIJA I - OPŠTA IMUNOLOGIJA
Section I - Basic Immunology

1. BIOLOGIJA IMUNOG ODGOVORA    str. 35 - 50
Biology of the Immune Response
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Bećir Heljić, Amy Friedman, Renata Milardović)

2. KOMPONENTE IMUNOG SISTEMA    str. 51 - 66
Components of Immune System
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Bećir Heljić, Zelija Velija - Ašimi, Izet Eminović)

3. SISTEM KOMPLEMENTA    str. 67 - 78
Complement System
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Bećir Heljić, Armen Margaryan, Elma Kučukalić - Selimović, Nataša Šerić)

4. MOLEKULARNA IMUNOGENETIKA    str. 79 - 86
Molecular Immunogenetic
(Đemo Subašić, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

5. CITOKINI I NJIHOVA ULOGA U AUTOIMUNIM BOLESTIMA    str. 87 - 120
Cytokines and Their Role in Clinical Immunology
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Bećir Heljić, Armen Margaryan, Lamija Zečević, Nataša Šerić)

6. IMUNOLOŠKA PREOSJETLJIVOST    str. 121 - 140
Immunological Hypersensitivity
(Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić, Bakir Mehić, Sabina Dizdarević, Besim Prnjavorac)

7. IMUNI ODGOVOR ORGANIZMA NA ŠOK, TRAUMU I SEPSU    str. 141 - 154
Immune Response to Shock, Trauma and Sepsa
(Amira Durić, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)


SEKCIJA II - AUTOIMUNA OBOLJENJA

Section II - Autoimmune diseases

8. REUMATOIDNI ARTRITIS    str. 157 - 176
Rheumatoid Arthritis
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Šekib Sokolović, Lamija Zečević)

9. SISTEMSKI LUPUS ERITEMATODES    str. 177 - 192
Systemic Lupus Erythematosus
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Armen Margaryan, Šekib Sokolović, Amira Srna)

10. SJÖGRENOV SINDROM I DRUGA AUTOIMUNA OBOLJENJA VEZIVNOG TKIVA    str. 193 - 204
Sjögren's Syndrome and Other Connective Tissue Diseases
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Suada Heljić, Šekib Sokolović, Lamija Zečević)


SEKCIJA III - KLINIČKA IMUNOLOGIJA
Section III - Clinical Immunology

11. IMUNOLOGIJA REPRODUKCIJE    str. 207 - 224
Reproduction Immunology
(Senad Mehmedbašić, Vjekoslav Mandić, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)

12. NEONATALNA IMUNOLOGIJA    str. 225 - 238
Neonatology Immunology
(Suada Heljić, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)

13. IMUNOHEMATOLOŠKE BOLESTI    str. 239 - 260
Immunohematologic Diseases
(Jasmina Berbić - Fazlagić, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)

14. IMUNOLOGIJA TUMORA    str. 261 - 284
Tumor Immunology
(Hiba Bašić - Čabaravdić, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

15. MULTIPLI MIJELOM I DRUGE SRODNE DISKRAZIJE PLAZMA ĆELIJA (MYELOMA MULTIPLEX)    str. 285 - 302
Multiple Myeloma and Related Plasma Cell Dyscrasias
(Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović, Jasenko Karamehić)

16. ULOGA (FDG-PET) I PET-CT-a U DIJAGNOZI I MENADŽMENTU TUMORA GRUDNOG KOŠA    str. 303 - 310
The Role of FDG-PET and PET-CT in Diagnosis and Management of Chest Tumours
(Sabina Dizdarević, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)

17. IMUNOLOŠKI MEHANIZMI U BOLESTIMA BUBREGA    str. 311 - 320
Immune Mechanisams in Renal Diseases
(Halima Resić, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Midhat Tabaković)

18. BOLESTI PLUĆNOG INTERSTICIJA    str. 321 - 366
Interstitial Lung Diseases
(Zehra Dizdarević, Sabina Dizdarević, Jasenko Karamehić, Edina Stević, Hasan Žutić,
Nedžad Mulabegović)

19. SADAŠNJI PRISTUP PREVENCIJI, DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU
BRONHIJALNE ASTME (PREMA GINA PROGRAMU)
   str. 367 - 392
Current Access of Prevention, Diagnostic and Management of Bronchial Asthma
(according to GINA programme)
(Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić, Hasan Žutić, Bakir Mehić, Nedžad Mulabegović,
Sabina Dizdarević, Zaim Jatić)

20. ALERGIJSKI RINITIS    str. 393 - 412
Allergical Rhinitis
(Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić, Sabina Dizdarević, Ljiljana Cupač - Vujčić)

21. SARKOIDIZA    str. 413 - 494
Sarcoidosis
(Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić, Kemal Dizdarević, Sabina Dizdarević, Edina Stević)

22. IMUNI ASPEKTI ENDOKRINIH BOLESTI  495 - 512
Immune Aspects of the Endocrine Diseases
(Bećir Heljić, Zelija Velija - Ašimi, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

23. IMUNOLOŠKI ASPEKTI NEUROLOŠKIH BOLESTI  513 - 542
Immunological Aspects of the Neurological Diseases
(Osman Sinanović, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

24. UTICAJ CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA NA IMUNOLOŠKE MEHANIZME  543 - 548
Influence of Central Nervous System on Immunological Mechanisms
(Kemal Dizdarević, Jasenko Karamehić)

25. IMUNOLOŠKI ASPEKTI KARDIOVASKULARNIH BOLESTI  549 - 566
Immunological Aspects of the Cardiovascular Diseases
(Marko Bukša, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)

26. IMUNOLOGIJA U GASTROENTEROLOGIJI  567 - 580
Immunology of Gastroenterology
(Mehmed Gribajčević, Nenad Vanis, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

27. IMUNOLOŠKI ASPEKTI VEZIKULO - BULOZNIH DERMATOLOŠKIH OBOLJENJA  581 - 698
Immunological Aspects of the Vesiculobullous's Dermatological Diseases
(Naima Arslanagić, Zehra Dizdarević, Jasenko Karamehić)


SEKCIJA IV - TRANSPLANTACIONA IMUNOLOGIJA
Section IV - Transplantation Immunology

28. IMUNOBIOLOGIJA U TRANSPLANTACIJI    str. 601 - 610
Transplantation Immunobiology
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Richard Formica, Sahib Muminagić)

29. HISTORIJA TRANSPLANTACIJE    str. 611 - 618
History of Transplantation
(Jasenko Karamehić, Faris Gavrankapetanović, Bećir Heljić, Ismet Gavrankapetanović, Bruno Bundić)

30. ETIČKA I PITANJA LEGALITETA U TRANSPLANTACIJI ORGANA    str. 619 - 630
Ethical and Legal Issues in Organs Transplantation
(Faris Gavrankapetanović, Jasenko Karamehić, Ismet Gavrankapetanović, Haris Tanović)

31. ŽIVI DAVAOCI I KADAVERI U TRANSPLANTACIJI BUBREGA    str. 631 - 638
Living and Cadaveric Kidney Donation
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Richard Formica, Haris Tanović, Sahib Muminagić)

32. TRANSPLANTACIJA BUBREGA KOD ODRASLIH OSOBA    str. 639 - 650
Adult Kidney Transplantation
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Richard Formica, Faris Gavrankapetanović)

33. TRANSPLANTACIJA BUBREGA U PEDIJATRIJI    str. 651 - 656
Pediatric Kidney Transplantation
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Richard Formica, Faris Gavrankapetanović, Suada Heljić)

34. TRANSPLANTACIJA PANKREASA    str. 657 - 664
Pancreas Transplantation
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Amy Friedman, Bećir Heljić, Haris Tanović)

35. TRANSPLANTACIJA PLUĆA    str. 665 - 676
Lung Transplantation
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Elma Kučukalić - Selimović, Bruno Bundić)

36. TRANSPLANTACIJA KOSTI    str. 677 - 684
Bone Transplantation
(Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović, Jasenko Karamehić)

37. TRANSPLANTACIJA U CENTRALNOM NERVNOM SISTEMU    str. 685 - 692
Transplantation in Central Nervous System
(Kemal Dizdarević, Sabina Dizdarević)

38. IMUNOSUPRESIVNA TERAPIJA I NJENA PRIMJENA U KLINIČKOJ IMUNOLOGIJI    str. 693 - 710
The Therapy of Immunosupresive and Management in Clinical Immunology)
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Amy Friedman, Zehra Dizdarević, Nedžad Mulabegović)

39. IMUNI ASPEKTI ODBACIVANJA ORGANA    str. 711 - 726
The Immune Aspects of Reject of Organs
(Jasenko Karamehić, Marc Lorber, Richard Formica, Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović, Muhamed Čurić)

40. IMUNI ODGOVOR NA TRANSPLANTIRANI ORGAN    str. 727 - 738
The Immune Response to the Transplanted Organ
(Jasenko Karamehić, Richard Formica, Faris Gavrankapetanović, Ismet Gavrankapetanović,
Muhamed Čurić)

SEKCIJA V - IMUNOLOŠKE LABORATORIJSKE METODE
Section V - Immune Laboratory Methodes

41. IMUNOSENZORSKE TEHNOLOGIJE I NJIHOVA PRIMJENA U KLINIČKOJ LABORATORIJI    str. 741 - 756
Immunosensore Technology and Management in Klinical Laboratory
(Emir Turkušić, Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević)

42. KLINIČKO LABORATORIJSKI IMUNOLOŠKI TESTOVI    str. 757 - 776
Clinical and Laboratory Tests
(Jasenko Karamehić, Zehra Dizdarević, Daniel Bakić, Nataša Šerić, Lamija Zečević, Suvada Švrakić)

INDEX    str. 777 - 792

APPENDIX   str. 793 - 816

 

English: • Sadržaj knjige
• Preface • Predgovor
• Recencion: Prof. Hajrija Selesković MD • Recenzija: Prof dr Hajrija Selesković
• Recencion: Prof. Ekrem Ajanović MD • Recenzija: Prof dr Ekrem Ajanović
• Recencion: Prof. Mirko Grujić MD • Recenzija: Prof dr Mirko Grujić
  • Autori
<< Nazad • Detalji sa promocije • Sadržaj knjige
• Predgovor
• Recenzija: Prof dr Hajrija Selesković
• Recenzija: Prof dr Ekrem Ajanović
• Recenzija: Prof dr Mirko Grujić
• Autori
• Detalji sa promocije
 
• Preface
• Recencion: Prof. Hajrija Selesković MD
• Recencion: Prof. Ekrem Ajanović MD
• Recencion: Prof. Mirko Grujić MD

 


 Transplantacija bubrega

Search our ads by product:
Upozorenje: sadržaji su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zamijeniti ljekarske savjete i upute !
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com ©
1999-2007, by HealthBosnia.com ALL RIGHTS RESERVED. E-mail i kontakt