| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Pc 6 Neiguan ( Luo tačka meridijana perikarda)
Lokalizacija: 2 cuna iznad sredine prednje brazde ručnoga zgloba. Između tetiva m.flexor carpi radialis i m.palmaris longus.

Indikacije: jedna od glavnih i najčešće upotrebljavanih tačaka
                    
Svi kardijalni i vaskularni funkcionalni poremećaji, palpitacije, hipertenzija, stenokardija, angina pektoris, digestivni poremećaji, zatvor, povraćanje, poremećaj probave, štucanje, gastralgija, senzomotorni poremećaji gornjih ekstremiteta, artralgija šake, stomatitis, oligurija, febrilna stanja, polne smetnje, psihosomatski poremećaji izazvani seksualnim uzrocima, hiperemotivnost, ekscitabilnost, strah, insomnija, epilepsija, histerija,

Prema TKM: umiruje um, sedira, oslobađa bola, reguliše protik Qi i funkciju želuca

Tehnika zabadanja: okomito 0,5 - 1 cun
Moxibustija: lagahno zagrijavanje iznad ove tačke je preporučivo kod povračanja vezanoga za sindrom hladnoće (bijel jezik, bistar povračeni sadržaj).
Moxa flasteri:
kod mučnine i prevencije bolesti vožnje ( flasteri se apliciraju 30 min prije vožnje)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.