| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
Pc 5 Jianshi (tačka Jing meridijana perikarda)
Lokalizacija: 3 cuna iznad sredine prednje brazde ručnoga zgloba, između tetiva m. palmaris longus i m. flexor carpi radialis
Indikacije: bol u prekoardiju, palpitacija, poremećaj probave, povraćanje, malarija, epilepsija, shizophrenia, manija, febrilna stanja.

Prema TKM: umiruje um, pospješuje protok krvi kroz kanale i kolateralereguliše funkciju želuca i eliminiše flegmu

Tehnika zabadanja : okomito 0,5 - 1 cun
Moxibustija : lagahno zagrijavanje iznad ove tačke je preporučivo kod podrigivanja, naduhnutosti i povraćanja.
Moxa flasteri: kod mučnine i prevencije bolesti vožnje ( flasteri se apliciraju 30 min prije vožnje)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.