| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 

Ultrazvučni pregled odraslih i djece
Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Kratki pregled testa

Ultrazvuk je zvuk frekvencije više od one koju ljudsko uho može čuti ( iznad 20 kHz). U medicinskoj dijagnostici koristi se ultrazvuk frekvencija između 2-10 MHz.
Kroz mehka tkiva širi se samo longitudinalni tip ultrazvučnih valova. Ultrazvučni izvori emitiraju ultrazvučne talase određene frekvencije koji se reflektuju od tkiva i potom detektuju preko detektora. Reflektovani ultrazvučni talasi kao analogne informacije se pretvaraju u brojčane, a oni se poslije matematički obrade u kompjuteru i ponovo pretvaraju u analogne informacije koje onda dobijemo u obliku slike. Ultrazvuk se još drugačije naziva ultrasonografija ili ehosonografija. Ultrazvučni ehoskop je uređaj koji daje slike presjeka unutrašnjosti ljudskog tijela, ravninom u kojoj se ultrazvučni snop širi. Postupak pregleda ultrazvukom je postupak stvaranja dvodimenzionalne slike presjeka unutrašnjosti ljudskog tijela.

Ehoskop (engl. sonar, echograph, US scanner) se sastoji od nekoliko glavnih dijelova:

 • sonde koja sadrži piezoelektrične pretvarače koji stvaraju i primaju ultrazvučne talase. Oni uz to i usmjeravaju ultrazvučni snop u željenom smjeru.
 • mikroprocesor kontroliranog električnog sistema koji stvara električne pulseve za aktiviranje sonde, upravlja fokusiranjem i usmjeravanjem ultrazvučnog snopa, prima i pojačava signale dobivene od primljenih odjeka, sprema potrebne podatke u memoriju i pokazuje ultrazvučnu sliku na TV ekranu.
 • signali koji predstavljaju ultrazvučne odjeke obrađeni ( engl. processed).

Odjeci primljeni iz tijela mogu se prikazati na tri osnovna načina: kao slika A (A mod), kao slika B (B mod) i slika M (M mod).

 1. A slika (amplituda slika) - odjeci koji dolaze iz osi UZ snopa, prikazuju se na ekranu kao šiljci. Ovo je jednodimenzionalni prikaz i koristi se u neurologiji, oftamologiji i pretragama sinusa.
 2. B mod - kod slike B, odjeci su prikazani kao svijetle tačke na ekranu. Sjaj tačaka proporcionalan je amplitudi odjeka, a položaj dubini i smjeru unutar tijela iz kojeg je odjek primljen. Prikazuje se na ekranu, tako da dobijemo dvodimenzionalnu tomografsku sliku.
 3. Slika M se koristi za prikazivanje pokretnih struktura u tijelu, obično srca.
  Dopplerov efekat najčešće se koristi za mjerenje protoka krvi. U tom slučaju pomoćni reflektori ultrazvuka su crvena krvna zrnca. Ako se snop ultrazvuka poznate frekvencije usmjeri prema krvnom sudu, tada sonda prima odjeke pomaknute frekvence u uređaj mjeri Dopplerov pomak.
  Postoje uređaji sa kontinuiranim valom (CW) i pulsni uređaji (PW).
  Mjereći Dopplerov pomak može se mjeriti brzina protoka i odrediti njegove karakteristike. Bojom kodirani sistemi (Color Doppler) daju dvodimenzionalne polukvantitativne mape protoka u određenom području tijela.

Postoje posebno razvijene sonde za intrakavitarne aplikacije (vaginalne, rektalne, vezikalne, ezofagealne), za intraoperativne aplikacije, za vođenje punkcija.
u svakodnevnom radu koriste se 2-3 vrste sondi: sektorske, konveksne (zakrivljene) i linearne sonde.
Sektorske sonde daju sliku trokutastog oblika i gledaju u tijelo kroz mali akustični prozor. Podesne su za pretrage gornjeg abdomena, u ginekologiji, u kardiologiji, kao i kod pregleda djece.
Linearne sonde daju pravokutnu sliku i najpogodnije su za opstetriciju, pretrage štitne žlijezde, dojke i drugih organa površno smještenih.
Zakrivljene sonde (konveksne) su kompromis između sektorskih i linearnih sondi i mogu se koristiti za većinu Uz pretraga.
Sonda je najosjetljiviji, najistaknutiji i najskuplji dio ultrazvučnog uređaja.

Ultrazvučna dijagnostika danas predstavlja moćno oružje u rukama radiologa i ona komplementarno, a negdje suvereno nadopunjuje dijapazon radiološke metodologije. Danas postaje nezamjenjiva u ginekologiji-opstetriciji, kardiologiji, abdominalnoj dijagnostici, naročito u domenu hepato-bilijarnog trakta, u dijagnostici štitne žlijezde i dojke, kod pregleda dječijih kukova, kod pregleda mozga kod djece (ehoencefalografija).

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.