| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Zašto se radi TCD?

Kao dijagnostička metoda, TCD je našla svoju primjenu u :

  1. Otkrivanje intrakranijalnih okluzija i stenoza (začepljenja i suženja krvnih suda)
  2. Hemodinamska evaluacija tandemskih (ekstra i intrakranijalnih lezija ),
  3. Evaluacija kolateralnih mogućnosti
  4. Procjena i monitoriranje vazospazma
  5. Dijagnoza arterio-venskih malformacija
  6. Intraoperativno monitoriranje i monitoriranje u jedinicama intenzivne njege,
  7. Ocjena moždane smrti
  8. Klasifikacija cerebrovaskularnog inzulta
  9. Evaluacija evociranih fizioloških reakcija
  10. Rano otkrivanje i prevencija cerebrovaskularnog inzulta (moždanog udara)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.