| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD

Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Šta utiče na rezultate?

Na rezultate prvenstveno utiče iskustvo i sposobnost osobe koja izvodi TCD, a potom stepen prozračnosti koštanih prozora. U nekim slučajevima, posebno u starijoj životnoj dobi i to češće kod žena, nastupa hiperosifikacija kostiju, posebno lica, i kroz temporalne prozore nismo u stanju prikazati pojedine krvne žile, bilo sa jedne (što je češće ) ili pak obje strane.
Zatim na vrijednost SBSK, i pored dostupnosti krvnih žila kroz koštane prozore, utiče životna dob, jer se sa starošću zbog povečanja otpora na krvnim žilama i starenja samih krvnih žila, smanjuju vrijednosti SBSK:

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.