| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Rezultati ispitivanja

Nakon završenog ispitivanja, dobivene vrijednosti SBSK se uspoređuju sa standardiziranim (Vrijednosti po Aaslid-u) i nakon toga se donosi zaključak, da li su vrijednosti SBSK dobivene ispitivanjem, snižene ili povišene u odnosu na standardne i postavlja se dijagnoza, na osnovu koje se onda određuje terapijski postupak.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.