| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Na šta obratiti pažnju?

Vrlo je važno da tokom snimanja pacijent bude miran, da ne priča i da održava zauzeti položaj ( u koji smo ga postavili prije snimanja ).
Drugo što je vrlo važno, je obratiti pažnju na neka sistemska stanja kao npr: Anaemia, sistemske bolesti, vaskulitisi ili hyperthyreosa, mogu imati uticaja na vrijednosti SBSK.
Zatim su tu hyperlipoproteinemia, hiperglikemija, hypertenzija (jednom riječju svi faktori rizika koji pospješuju proces ateroskleroze ).
Od lokalnih faktora to su degenerativne promjene na vratnom dijelu kičme, prije svega kada je riječ o stražnjem - VB slivu, zatim traume i sl.

METODA JE BEZ RIZIKA ZA PACIJENTA, DINAMIČKA JE , MOŽE SE PONAVLJATI NEOGRANIČEN BROJ PUTA, ŠIROKOG DIJAGNOSTIČKOG SPEKTRA , DOSTA POUZDANA , JEFTINA … TREBA JE PRIMJENJIVATI .

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.