| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Kako se izvodi TCD?

Za vrijeme ispitivanja metodom TCD- a, pacijent sjedi, a može i da leži na leđima ili pak potrbuške, ovisno od toga koji se krvni sudovi ispituju. Na mjesto ispitivanja na glavi (ili na samu sondu aparata ) se stavi gel, radi boljeg kontakta i postavljanjem sonde na odgovarajuća mjesta gdje su kosti lobanje najtanje, a to su tzv. koštani prozori, pristupa se identifikaciji pojedinih krvnih žila.
Kroz transforamenalni ili subokcipitalni prozor se ispituju krvne žile vertebrobazilarnog sliva i to lijeva i desna arterija vertebralis i arterija basilaris. Kroz temporalne prozore (bilo da se radi o prednjem, srednjem ili stražnjem temporalnom prozoru, ispituju se grane Willis -ovog kruga, i to arterija cerebri anterior (ACA), kao direktni nastavak art. karotis interne, zatim arterija cerebri media (ACM), arterija cerebri posterior (ACP) te sifon karotide (SC), kao i arterija komunikans anterior ACoA i arterija komunikans posterior (ACoP). Kroz transorbitalne prozore, ispituju se arterije oftalmike - lijeva i desna.
Svaka od navedenih krvnih žila, se nalazi na različitoj dubini, ima karakterističan smjer cirkulacije (da li prema sondi ili od sonde), karakterističan spektar i uz to srednju brzinu strujanja krvi.
Za procjenu cirkulatornih poremećaja, danas je u svijetu u upotrebi tzv. Aaslid-ova skala.
AV (art, vertebralis, lijeva i desna ) imaju vrijednost SBSK 36 +- 9 cm/sec.
AB (arterija basilaris ) ima vrijednost SBSK 42 +- 10 cm/sec.
ACA (art. cerebri anterior ) ima vrijednost SBSK 52 +- 12 cm/sec.
ACM (art. cerebri media ) ima vrijednost SBSK 62 +- 10cm/sec.
ACP (art. cerebri posterior ) ima vrijednost SBSK 42 +- 10cm/sec.
Arterija oftalmika ima vrijednost SBSK 24 +- 8 cm/sec

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.