| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

TRANSKRANIJALNA DOPPLER SONOGRAFIJA - TCD

Autor ĐELILOVIĆ dr JASMINKA
specijalista neuropsihijatar
Neurološka klinika. - K.C.U. Sarajevo
Bolnička 25
71000 Sarajevo
e-mail: djelilovic@healthbosnia.every1.net
Editor  
Last Updated Juli 2000
Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.