| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
Magnetna rezonanca tijela MRI Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Rizici
Kod pregleda MR postoje i kontraindikacije, koje se dijele u dvije grupe:
a) apsolutna kontraindikacija: pacijenti sa ugrađenim pace-makerima ili predmetima od feromagnetnih materijala.
b) relativna kontraindikacija: klaustrofobija, nemirni pacijenti i mala djeca koju treba anestezirati.
Za sada nema poznatog štetnog djelovanja kod pregleda MRI!

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.