| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
Magnetna rezonanca tijela MRI Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Kako se pripremiti?
Prije pregleda MR, doktor treba da zna:

  • Da li pacijent ima u sebi željezne predmete. MR ne smiju obavljati pacijenti sa ugrađenim pace-makerom ili sa metalnim kopčama nakon operacije unutrašnjih dijelova tijela.
    Na sebi pacijent ne smije imati nikakve željezna predmete: sat, proteza, magnetna kartica, ginekološka spirala koja sadrži željezni dio, kao i električni aparati.
    Snažni magnet bi privukao metalni predmet koji bi oštetio sva tkiva na svom putu i doveo, vjerovatno, do fatalnih posljedica.
  • Ukoliko su pacijenti uplašeni ili uznemireni, mogu prije pregleda uzeti sedativ za relaksaciju.

Vrlo je važna činjenica da MR nema štetno djelovanje i mogu je raditi trudnice i mala djeca.
Postoji više vrsta kontrastnih sredstava: intravaskularna-ekstracelularna paramagnetna, hepato-specifična kontrastna sredstva, hepatobilijarna kontrastna sredstva, retikuloendotelijalna kontrastna sredstva, oralna.
Kod nas se koristi kontrastno sredstvo Gd-DTPA, a aplicira se iv. putem u T1 vremenu relaksacije.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.