| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
DIJAGNOSTIKA
sponzorirano od strane
 
Magnetna rezonanca tijela MRI Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Na šta obratiti pažnju?
Razvojem tehnologije, cijene MR aparata i pretrage postaju prihvatljivije i predviđa se da će MR potisnuti mnoge radiološke metode koje koriste štetno jonizirajuće zračenje.

Otvoreni (open) MRI je aparat koji omogućava komforan pregled klaustrofobičnih pacijenata i male djece, kao i mnoge pretrage u domenu interventne radiologije.
Pojačanjem softverske tehnologije, skraćuje se vrijeme pregleda, a kvalitet slike ostaje isti ili je boli.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.