| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Magnetna rezonanca tijela MRI

Autor

Dr Vegar Sandra
specijalista radiolog
Institut za radiologiju
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
ul. Bolnička 25,
7100 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Editor  
Last Updated Juni 2000
Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Na šta obratiti pažnju?
Autor
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.