| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
CT skeniranje tijela Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Rizici od CT metode

  • Postoji mali rizik od alergijske reakcije na jodna kontrasna sredsva. Većina reakcija, ako do njih dođe, se liječi medikamentozno.
  • Kontrasna sredsva mogu dovesti do gubitka vode ili oštećenja bubrežne funkcije, tako da treba biti pažljiv kod pacijenata koji imaju bubrežne bolesti, dijabetes ili dehidraciju.
  • Uvijek treba biti pažljiv sa upotrebom bilo koje vrste zračenja, pa i X-zraka, mada je njihova dozua, kod CT skeniranja, mala.
  • Izbjegavati bilo kakvu vrstu zračenja u trudnoći, osobito u prva tri mjeseca.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.