| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk
CT skeniranje tijela Pregled testa
Zašto se radi?
Kako se pripremiti?
Kako se test izvodi?
Šta se osjeća?
Rizici
Rezultati testa
Šta utiče na rezultate?
Na šta obratiti pažnju?
Autor

Kratki pregled testa

Kompjuterizirana tomografija (skraćeno CT) je specijalni tip aparata sa X zracima koji stvara posebnu sliku unutrašnjosti tijela. CT se drugačije još naziva kompjuterizirana aksijalna tomografija (skračeno CAT). CT skener je u mogučnosti da, pomoću X zraka, pravi slike slojeva pojedinih organa od interesa
Samo par sekundi dovoljno je za dobivanje nekoliko slika presjeka pojedinih organa u tijelu. CT je u mogućnosti da napravi jasno čistu sliku organa (npr. jetre) za razliku od običnog, klasičnog snimka. Informacije sa CT skena mogu se arhivirati u kompjuteru.
Gusta, čvrsta tkiva, kao što su kosti , pokazuju se svijetlim (bijelim nijansama). Manje gusta tkiva kao što su mozak, mišići u nijansama sivih boja, a prazan prostorj je crne boje.
U toku CT pregleda, organ od interesa je unutar cilindra koji je dio skenera i koji se naziva genti. Gentri sadrži rotatorni dio koji se sinhrono okreće u krug.
CT se koristi da bi dao informacija o organima tijela ( kao što su jetra, pankreas. nadbubrežne žlijezde, pluća, srce, krvne žile, abdominalna šupljina, kosti (osobito kičma) i kičmena moždina.
Ako se CT koristi za pregled mozga, ovakav CT se zove cerebralni CT sken ili CT sken glave.
Tokom CT pregleda, vrlo često se daje kontrastno sredstvo u venu i to u toku samog skeniranja i na taj način poboljšava se prikaz nekog organa. Ovo kontrastno sredsvo daje se u ruku intravenskim putem i to obično u v.cubitalis (lakatnu venu) klasičnim putem, putem infuzije, intravenozno u vidu "bolusa", a kontrast se može davati na usta "peroralno i u debelo crijevo "per rectum".

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.