| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.12.  Status narkotika

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Morfin
Kodein (Metilmorfin)
Petidin (Meperidin)
Metadon (Dolofin)
Diamorfin (Heroin)
Pentazocin (Talvin)
Dekstropropoksifen
Fentanil
Dihidrokodein
Levorfanol (Dronovan)
Oksikodon (Perkodan)

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.

 

1.5.11. Status analgetika i antipiretika < nazad dalje > 1.5.13 Status hipnotika i sedativa
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.