| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.13.  Status hipnotika i sedativa

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Temazepam (Normisan, Euhipnos)
Nitrazepam (Mogadon)
Fluorazepam (Dalamn)
Barlobarbiton
-         Hidroksizin
-         Sekobarbiton
Fenobarbiton
Fenobarbiton-Na
Hloralhidrat
Vinilbiton (Speda)
Meprobamat (Ekvanil)
Metakvalon (Kvalid)
Glutetimid (Doriden)

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.5.6. Status narkotika < nazad dalje > 1.5.14 Status antibiotika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.