| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.15.  Status citostatika

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Metotreksat
Busulfan
Hlorambucil
Ciklofosfamid
Etoglucid
Monomustin
Tiotepa
Uramustin
Mustin

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.5.14. Status antibiotika < nazad dalje > 2. SERIJSKE ANALIZE
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.