| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.10.  Status benzodiazepina

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Hlordiazepoksid (Librium)
Diazepan (Valium)
Oksazepam (Seraks)
Hlorazepam
Medazepam
Fluorazepam (Dalman)

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.5.9. Status antihistaminika < nazad dalje > 1.5.11. Status analgetika i antipiratika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.