| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.3.      Antiepileptički status

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Fenobarbiton
Difetoin (Fenitoin)
Fenitoin slobodni
Fenitoin, Fenobarbiton (Hidanfen)
Mefenitoin, Fenobarbiton (Hidantal)
Karbamazepin (Tegretol)
Karbamazepin slobodni
Primidon (Majsolin)
Ethosuksimid (Zarontin)
Natrijum-valproat (Apilepsin)
Valproat slobodni

Krv:
3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma za 1 lijek a u drugim okolnostima konsultovati laboratorij.

 

1.5.1 i 1.5.2. < Statusi inhibicija biosinteze hema dalje > 1.5.4. Status kardiotoničkih glikozida
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.