| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

1.5.7.      Status antidepresiva

Analize

Količina uzorka i analitički uvijeti

Dibenzazepini
-         Imipramin (Tofranil)
-         Amitriptilin (Elavil)
-         Diksepin (Sinekvan)
-         Mianserin
-         Dibenzapin
-         Nortriptilin (Aventil)
-         Desipramin (Norpramin)
-         Protriptilin
Inhibitori MAO (Inhibitori monoaminooksidaze)
-         Fenelzin (Nardil)
-         Izokarboksazid (Marolan)
-         Ipronijazid (Marsilid)
-         Nialamid (Nijalamid)
-         Tranilcipromin (Parnat)
-         Pargilin (Eutonil)
Litij

Krv: 3 ml krvi u vakumiranoj epruveti ili 1-2 ml seruma.


1.5.6. Status psihostimulansa < nazad dalje > 1.5.8 Status antiasmatika
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.